Custom Blog Grids

Create custom blog pages using custom grids

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NR 1/02/WAR

Zapytanie ofertowe nr 1/02/WAR dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia trzydniowego wyjazdu integracyjno-społecznego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT W ZAPYTANIU 1/11/WAR

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z wyboru oferty w zapytaniu 1/11/WAR Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe nr 1/11/WAR

Zapytanie ofertowe nr 1/11/WAR dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów i spotkań indywidualnych dla

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NR 1/11/WAR

Zapraszamy do składania ofert w ROZEZNANIU RYNKU NR 1/11/WAR dotyczące organizacji i przeprowadzenia warsztatów i spotkań indywidualnych na

Zawiadomienie o wyborze ofert w zapytaniu 1/05/SZK

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z wyboru oferty w zapytaniu 1/05/SZK Protokół z wyboru ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SZK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SZK dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/czek projektu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

ROZEZNANIE RYNKU dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie”

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie-o-wyborze-ofert-1RPO2016 Zawiadomienie-o-wyborze-ofert-2RPO2016 Zawiadomienie-o-wyborze-ofert-3RPO2016

Zapytanie ofertowe 4/RPO/2016

Zapytanie ofertowe 4/RPO/2016 na udzielenie zamówienia publicznego Usługa pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu pn. „Aktywni na czasie”

Zapytanie ofertowe 3/RPO/2016

Zapytanie ofertowe 3/RPO/2016 na udzielenie zamówienia publicznego Usługa przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla

Zapytanie ofertowe 2/RPO/2016

Zapytanie ofertowe 2/RPO/2016 na  celem udzielenie zamówienia publicznego Usługa poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu pn.

Zapytanie ofertowe 1/RPO/2016

Zapytanie ofertowe 1/RPO/2016 na  udzielenie zamówienia publicznego Usługa doradztwa zawodowego z identyfikacją indywidualnych potrzeb oraz