Aktualności

14
lis

Zapytanie ofertowe nr 1/11/WAR

Zapytanie ofertowe nr 1/11/WAR dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów i spotkań indywidualnych dla Uczestników/czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00. Wzór oferty 1 11

Read more

3
lis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NR 1/11/WAR

Zapraszamy do składania ofert w ROZEZNANIU RYNKU NR 1/11/WAR dotyczące organizacji i przeprowadzenia warsztatów i spotkań indywidualnych na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego przez CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas na mocy umowy o dofinansowanie nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Read more

8
maj

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SZK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SZK dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla Uczestników/czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00. Wzór oferty Zapytanie ofertowe nr 1-05-SZK

28
kw.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

ROZEZNANIE RYNKU dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego przez CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas na mocy umowy o dofinansowanie nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie

Read more

18
lis

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie-o-wyborze-ofert-1RPO2016 Zawiadomienie-o-wyborze-ofert-2RPO2016 Zawiadomienie-o-wyborze-ofert-3RPO2016 Zawiadomienie-o-wyborze-ofert-4RPO2016

11
lis

Zapytanie ofertowe 4/RPO/2016

Zapytanie ofertowe 4/RPO/2016 na udzielenie zamówienia publicznego Usługa pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu pn. „Aktywni na czasie” zaproszenie-pośrednictwo-pracyzałącznik-nr-1-pośrednictwo-pracyzałącznik-nr-2-opis-przedmiotu-zamówieniaZAŁĄCZNIKI-345-pośrednictwo-pracyZałącznik-6-wzór-umowy

11
lis

Zapytanie ofertowe 3/RPO/2016

Zapytanie ofertowe 3/RPO/2016 na udzielenie zamówienia publicznego Usługa przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla Uczestników Projektu pn. „Aktywni na czasie” zaproszenie-treningzałącznik-nr-1-terningzałącznik-nr-2-opis-przedmiotu-zamówieniaZAŁĄCZNIKI-345-treningZałącznik-6-wzór-umowy

11
lis

Zapytanie ofertowe 2/RPO/2016

Zapytanie ofertowe 2/RPO/2016 na  celem udzielenie zamówienia publicznego Usługa poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu pn. „Aktywni na czasie” zaproszenie-psycholog załącznik-nr-1psycholog załącznik-nr-2-psycholog ZAŁĄCZNIKI-345-psycholog załącznik-nr-6-wzór-umowy-psycholog

11
lis

Zapytanie ofertowe 1/RPO/2016

Zapytanie ofertowe 1/RPO/2016 na  udzielenie zamówienia publicznego Usługa doradztwa zawodowego z identyfikacją indywidualnych potrzeb oraz potencjałów dla Uczestników Projektu pn. „Aktywni na czasie” zaproszenie-doradca-zawodowy-i-identyfikacja-potrzeb załącznik-nr-1-doradca-zawodowy załącznik-nr-2-opis-przedmiotu-zamówienia_ws-DORADCA ZAŁĄCZNIKI-345-doradca Załącznik-6-wzór-umowy-doradca

2
lis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU 1/RPO/2016

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RPO/2016 dotyczące świadczenia usług doradztwa zawodowego z identyfikacją potrzeb potencjału uczestników projektu na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego przez CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas na mocy wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16 rekomendowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Read more