Projekty

2
lip

Dokumenty do projektu

Wszystkich chętnych do udziału w Projekcie Aktywni na Czasie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i niezbędnymi dokumentami. Wypełnioną ankietę i deklarację uczestnictwa można składać w Biurze projektu na ul. Popiełuszki 6 33-200 Dąbrowa Tarnowska.ankieta rekrutacyjna deklaracja uczestnictwa oświadczenie dane osobowe regulamin

1
lip

Ogłaszamy nabór do projektu Aktywni na czasie

Ogłaszamy nabór do projektu Aktywni na czasie Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do osób lub rodzin doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w tym w szczególności do kobiet i osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.100%grupy docelowej będą stanowili mieszkańcy powiatów z woj. małopolskiego, w których zagrożenie skumulowanymi problemami społecznymi tj. ubóstwo jest największe (powiaty:

Read more