Uncategorized

28
lut

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NR 1/02/WAR

Zapytanie ofertowe nr 1/02/WAR dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia trzydniowego wyjazdu integracyjno-społecznego dlaUczestników/czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00. Zapytanie ofertowe nr 1_02_WAR Wzór oferty

1
gru

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT W ZAPYTANIU 1/11/WAR

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z wyboru oferty w zapytaniu 1/11/WAR Protokół z wyboru oferty

14
lis

Zapytanie ofertowe nr 1/11/WAR

Zapytanie ofertowe nr 1/11/WAR dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów i spotkań indywidualnych dla Uczestników/czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2. Aktywna integracja, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00. Wzór oferty 1 11

Read more

19
maj

Zawiadomienie o wyborze ofert w zapytaniu 1/05/SZK

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z wyboru oferty w zapytaniu 1/05/SZK Protokół z wyboru ofert

28
kw.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

ROZEZNANIE RYNKU dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego przez CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas na mocy umowy o dofinansowanie nr RPMP.09.01.01-12-0153/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie

Read more

2
lis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU 3/RPO/2016

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/RPO/2016 dotyczące świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych na potrzeby wsparcia dla Uczestników/-czek projektu „Aktywni na czasie” realizowanego przez CDIS Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Adrian Janas na mocy wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.09.01.01-12-0153/16 rekomendowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Read more