Post Grid

Creating custom Responsive Post Grids with Fortuna is a breeze! Fully customize the looks of your grids, add them to any page, filter the items you want to display, manage the output and sub-items displayed like date, image, excerpt, Read More link etc. Check out some of the modification options below as well as a few examples further down the page.

Features

What elements to show (Pic, Title, Excerpt, Date, Link etc.)
Regular/Boxed style presets
Image Hover Effect (4 Style Presets available)
Grid column count (4 Style Presets available)
Date Style Presets (2 Style Presets available)
Custom Query/Filter for the Items displayed
Total Items in Grid
Spacing between items (None, Small and Large)
CSS animation of the items
Category Query Filter
Order and Order By clauses
Overwrite image size

Post Grid Example #1

Ogłaszamy nabór do projektu Aktywni na czasie

Ogłaszamy nabór do projektu Aktywni na czasie Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do ...

Read more

Dokumenty do projektu

Wszystkich chętnych do udziału w Projekcie Aktywni na Czasie zapraszamy do zapoznania się z ...

Read more

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NR 1/11/WAR

Zapraszamy do składania ofert w ROZEZNANIU RYNKU NR 1/11/WAR dotyczące organizacji i przeprowadzenia ...

Read more

Zapytanie ofertowe 3/RPO/2016

Zapytanie ofertowe 3/RPO/2016 na udzielenie zamówienia publicznego Usługa przeprowadzenia treningu ...

Read more

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU 4/RPO/2016

ROZEZNANIE RYNKU NR 4/RPO/2016 dotyczące świadczenia usług pośrednictwa pracy na potrzeby wsparcia ...

Read more

Zapytanie ofertowe 4/RPO/2016

Zapytanie ofertowe 4/RPO/2016 na udzielenie zamówienia publicznego Usługa pośrednictwa pracy dla ...

Read more

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ

ROZEZNANIE RYNKU dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń na potrzeby wsparcia dla ...

Read more

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT W ZAPYTANIU 1/11/WAR

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z wyboru oferty w zapytaniu 1/11/WAR Protokół z wyboru ...

Read more

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU 1/RPO/2016

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RPO/2016 dotyczące świadczenia usług doradztwa zawodowego z identyfikacją ...

Read more

Post Grid Example #2

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NR 1/02/WAR

Zapytanie ofertowe nr 1/02/WAR dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia trzydniowego ...

Read more

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT W ZAPYTANIU 1/11/WAR

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z wyboru oferty w zapytaniu 1/11/WAR Protokół z wyboru oferty ...

Read more

Zapytanie ofertowe nr 1/11/WAR

Zapytanie ofertowe nr 1/11/WAR dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia warsztatów i ...

Read more

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU NR 1/11/WAR

Zapraszamy do składania ofert w ROZEZNANIU RYNKU NR 1/11/WAR dotyczące organizacji i przeprowadzenia warsztatów i ...

Read more

Zawiadomienie o wyborze ofert w zapytaniu 1/05/SZK

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z wyboru oferty w zapytaniu 1/05/SZK Protokół z wyboru ofert ...

Read more

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SZK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/05/SZK dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla ...

Read more

Post Grid Example #3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU 1/RPO/2016

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RPO/2016 dotyczące świadczenia usług doradztwa zawodowego z ...

Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie-o-wyborze-ofert-1RPO2016 Zawiadomienie-o-wyborze-ofert-2RPO2016 ...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ROZEZNANIU RYNKU 3/RPO/2016

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/RPO/2016 dotyczące świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia ...

Dokumenty do projektu

Wszystkich chętnych do udziału w Projekcie Aktywni na Czasie zapraszamy do zapoznania się ...